O Poradni Magnolia

Nasza misja

Poradnia MAGNOLIA powstała w odpowiedzi na dwuletnie działania prowadzone w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – i co ważne – w odpowiedzi na odczarowanie terminu: „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W dwa lata przeszkolonych zostało 3.350 nauczycieli z obszaru edukacji włączenia, którzy uczestniczyli łącznie w 5.270 godzinach zajęć. Następstwem dwuletnich działań było powołanie do życia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej MAGNOLIA, która działa na podstawie wpisu Prezydenta Miasta Rybnika do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:Nr wpisu: E-I.4430.51.2023.

Strona poradni

Jesteś ciekawy naszej oferty? Chciałbyś dowiedzieć jak możemy wesprzeć Ciebie lub twoje dziecko? Zachęcamy do odwiedzenia strony naszej placówki→ www.poradniamagnolia.pl

Bezpośredni kontakt

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z nami→ kontakt